Kakata's Child. Kakata, Liberia. [5" x 7" Notecard]